Μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης ισχύος. watt ή βατ, ilowatt ή κιλοβάτ (ηλεκτρικό ρεύμα), kilocalorie/hour, horsepower ή ιπποδύναμη, joule/sec