Μετατροπή ενός κείμενου - συνόλου λέξεων σε κεφαλαία γράμματα. Πεζά σε κεφαλαία online. Uppercase Text Tool - Uppercase all characters or Words