Υπολογισμός των φυσιολογικών παλμών - χτύπων καρδιάς online. Φυσιολογικά (50-85%) και μέγιστα όρια (100%) ανά ηλικία από την Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας