Μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης της πίεσης, Ατμόσφαιρες σε μπαρ, μιλιμπάρ, Τορρ, Πασκάλ κτλ. Μέτρηση πίεσης. Μονάδα πίεσης. Δυναμική πίεση.