Διαστάσεις όλων των χαρτιών εκτύπωσης. Α3, Α4 κτλ. Χαρτιά Α, Β, C. Μέγεθος σελίδων εκτύπωσης. Σύγκριση, επιφάνεια χαρτιού - εμβαδόν, υψος, πλάτος, μήκος.