Διαγραφή, αφαίρεση όλων των αλλαγών γραμμών ή/και των παραγράφων από το κείμενο. Καθαρισμός κειμένου. Κείμενο χωρίς αλλαγή γραμμών και χωρίς παραγράφους.