Υπολογίστε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α και Β στο καρτεσιανό επίπεδο - σύστημα αξόνων. Απόσταση από τετμημένη και τεταγμένη - Σε δύο διαστάσεις