Σβήσιμο κενών διαστημάτων μεταξύ λέξεων κειμένου. Σωστές αποστάσεις. Αντικατέστησε κενά και tabs με ένα απλό κενό. Κατάργηση επιπλέον άχρηστων κενών.