Βρες το υψόμετρο ενός σημείου. Υπολογισμός υψόμετρου βουνού, χωραφιού, περιοχής. Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. Βάθος θαλλάσιου σημείου.