Πρόσθεση ή αφαίρεση χρονικού διαστήματος σε μία ημερομηνία. Πράξεις χρόνου. Δες την τελική ημερομηνία. Ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη πριν ή μετά.