Μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης. Σε τι μετριέται η επιτάχυνση; 1 m/s2 (ένα μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο) σε 1 km/h2, 1 ft/sec2 κτλ.