Μετατροπή ενός Αραβικού αριθμού σε Λατινική μορφή (πχ VII). Ρωμαϊκό σύστημα αριθμών, κανόνες, πίνακας με Ελληνικούς αριθμούς | Arabic to Latin online