Μετατροπή KB σε MB σε giga GB σε TB Bit σε byte σε σε floppy disk σε CD σε DVD κ.α. Μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης του μεγέθους των δεδομένων.