Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας:

  • Να στείλετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας
  • Να μας υποδείξετε κάποιο λάθος σε ένα υπολογισμό
  • Να προτείνετε βελτιώσεις σε κάποιο calculator μας
  • Να ζητήσετε την προσθήκη κάποιου νέου υπολογισμού που χρειάζεστε
  • Να ζητήσετε την διαφήμιση σας
  • Για μία πρόταση συνεργασίας
  • Για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία.

Για την επικοινωνία σας με το Ypologismos.gr μπορείτε :

  • Να χρησιμοποιήσετε το email μας info@ypologismos.gr ή
  • Να στείλετε μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook