Πότε θα πάρω το Δώρο Χριστουγέννων; Αναλυτικός υπολογισμού δώρου Χριστουγέννων - συντελεστές κτλ. Συνολικό ποσό. Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων;